Pompa ciepła – czym jest i jak działa?

0
66

W kontekście konieczności przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz zwiększonego zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, pompy ciepła stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla właścicieli nieruchomości w mieście Wrocław.

Obecnie stosuje się je zarówno w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, jak i przemysłowych. Wrocław, ze względu na aktywną politykę proekologiczną oraz wsparcie inwestycji w zieloną energię, stanowi znakomite środowisko dla rozwoju technologii pomp ciepła.

Wobec dynamicznie rozwijającego się rynku, coraz szerszej oferty produktów i usług związanych z odnawialnymi źródłami energii, pompa ciepła wydaje się być rozwiązaniem, które znajduje swoje miejsce wśród rozmaitych metod pozyskiwania energii, charakteryzując się przy tym relatywnie niskimi kosztami eksploatacji oraz działaniem minimalizującym negatywny wpływ na środowisko.

Pompa ciepła Wrocław to urządzenie, którego zasadniczą funkcją jest przenoszenie ciepła z jednego miejsca do innego, wykorzystując do tego celu niewielką ilość energii zewnętrznej. Działa na zasadzie odwróconego cyklu chłodniczego, co oznacza, że pobiera ciepło z naturalnych źródeł, takich jak powietrze, woda lub grunt, i dostarcza je do systemu ogrzewania domu, wody użytkowej lub nawet procesu przemysłowego.

Pompy ciepła zyskały ogromną popularność ze względu na swoją efektywność energetyczną, możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur oraz przyjazność dla środowiska.

Funkcjonowanie pompy ciepła opiera się na kilku kluczowych komponentach: parowniku, sprężarce, kondensatorze oraz zaworze rozprężnym. W parowniku, niska temperatura oraz ciśnienie powodują, że czynnik roboczy (z reguły o niskiej temperaturze wrzenia) przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy, pochłaniając przy tym ciepło z otoczenia.

Sprężarka następnie podnosi ciśnienie oraz temperaturę tego gazu, który w kondensatorze oddaje ciepło do systemu ogrzewania, wracając do stanu ciekłego. Zawór redukujący obniża ciśnienie czynnika, przygotowując go do kolejnego cyklu absorpcji ciepła z otoczenia.

Konstrukcja i zasada działania pompy ciepła uczyniły z niej urządzenie z ogromnym potencjałem w kontekście ograniczenia zużycia konwencjonalnych paliw fosylnych oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianych. W szczególności, na terenie miast takich jak Wrocław, pompy ciepła mogą być doskonałym uzupełnieniem systemów ogrzewania budynków, stając się kluczowym elementem w dążeniu do neutralności energetycznej.

Powietrzne pompy ciepła (powietrze-woda)

W kręgu zainteresowania właścicieli nieruchomości w Wrocławiu znajdują się powietrzne pompy ciepła typu powietrze-woda. Urządzenia te wykorzystują energię cieplną zawartą w otaczającym powietrzu, nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych, i są zdolne do przekształcania jej w wysokotemperaturowe źródło ciepła dla systemów grzewczych.

Mają one szereg zalet, w tym stosunkowo niskie koszty instalacji, możliwość umieszczania na zewnątrz budynków bez konieczności ingerencji w strukturę gruntu, a także krótki czas montażu. Powietrzne pompy ciepła cieszą się dużym uznaniem w obszarach, gdzie dostęp do innych źródeł ciepła jest ograniczony, jak i tam, gdzie zależy się na szybkim i prostym sposobie na modernizację systemu ogrzewania.

W kontekście realizowanych wrocławskich inwestycji, powietrzne pompy ciepła stanowią interesującą alternatywę dla tradycyjnych kotłów gazowych lub olejowych. Wielu inwestorów decyduje się na tę technologię z uwagi na jej elastyczność oraz zdolność do integracji z istniejącą infrastrukturą, bez potrzeby przeprowadzania kosztownych prac ziemnych czy nakładania dodatkowych obciążeń na środowisko naturalne.

Zasada działania powietrznych pomp ciepła

Podstawowym mechanizmem działania powietrznych pomp ciepła jest absorpcja ciepła z otoczenia i jego transfer do wnętrza budynku. Proces ten składa się z kilku etapów:

 1. Zbieranie ciepła z powietrza zewnętrznego: W parowniku, znajdującym się na zewnątrz budynku, czynnik chłodniczy o niskiej temperaturze wrzenia absorbuje ciepło z ambientalnego powietrza. Pomimo że powietrze jest zimne, zawiera energię cieplną, która może być wykorzystana przez pompę.
 2. Sprężanie czynnika: Sprężarka podnosi ciśnienie i temperaturę czynnika chłodniczego do poziomu, w którym może on oddać ciepło w systemie grzewczym.
 3. Oddawanie ciepła: W kondensatorze, już wewnątrz pompy, podgrzany czynnik, teraz w stanie gazowym pod wysokim ciśnieniem, oddaje zebrane ciepło do systemu ogrzewania wody, po czym proces kondensacji powraca go do stanu ciekłego.
 4. Rozprężanie czynnika: Ciecz jest następnie przekazywana przez zawór rozprężny, gdzie jej ciśnienie i temperatura obniżają się. W rezultacie czynnik znów jest gotowy do absorpcji ciepła w parowniku.

Elementem, który wyróżnia powietrzne pompy ciepła na tle innych typów, jest fakt, że mogą one pracować efektywnie nawet w warunkach obniżonej temperatury atmosferycznej, co jest kluczowe ze względu na zmienną aurę w Polsce.

Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak zastosowanie czynników o wydajniejszych charakterystykach termodynamicznych czy zaawansowane systemy sterowania, współczynnik efektywności energetycznej (COP) tych urządzeń pozostaje na wysokim poziomie, często przekraczając wartość 3, co oznacza, że na każdą zużywaną jednostkę energii elektrycznej pompa dostarcza trzy jednostki energii cieplnej.

Wrocławianie, zważając na coraz częstsze zalecenia dotyczące efektywności energetycznej oraz inicjatywy mające na celu redukcję emisji CO2, coraz chętniej decydują się na włączenie tego typu rozwiązań do swoich domów i przedsiębiorstw, doceniając przy tym balans pomiędzy dbałością o środowisko a komfortem użytkowania.

Gruntowe pompy ciepła (grunt-woda)

Gruntowe pompy ciepła to zaawansowane technologicznie systemy wykorzystujące naturalną energię akumulowaną w gruncie do ogrzewania lub chłodzenia budynków oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na stabilność temperatury gruntu w różnych porach roku, urządzenia te charakteryzują się wysokim współczynnikiem wydajności, umożliwiając efektywną pracę nawet w warunkach ekstremalnych.

Składowe systemów gruntowych

Gruntowe pompy ciepła składają się z kilku kluczowych elementów:

 • Kolektory poziome: Wymagają one rozległej przestrzeni, gdzie na głębokości około 1,2 do 2 metrów zakłada się rozległą sieć rur, w której krąży roztwór antyfreeze.
 • Pionowe sondy gruntowe: Alternatywa dla kolektorów poziomych, stosowana tam, gdzie dostęp do powierzchni ziemi jest ograniczony. Wiertnica tworzy głębokie otwory, do których wprowadza się rury, sięgające nawet kilkudziesięciu metrów w głąb ziemi.
 • Pompa ciepła: Serce systemu, które zawiera wszystkie niezbędne komponenty do przetwarzania energii cieplnej z gruntu na potrzeby ogrzewania.
 • Instalacja dystrybuująca ciepło: System rur i wymienników w budynku odpowiadających za rozprowadzenie ciepła.

Jak to działa?

Zasada działania gruntowych pomp ciepła jest podobna do innych typów pomp. Różnica polega na wykorzystaniu gruntu jako źródła energii:

 1. Absorpcja ciepła z gruntu: Roztwór antyfreeze w kolektorach gruntowych lub sondach absorbuje ciepło z ziemi.
 2. Wzrost temperatury i ciśnienia: Pompa ciepła zwiększa temperaturę i ciśnienie roztworu, dzięki czemu staje się on użytecznym źródłem ciepła dla budynku.
 3. Ogrzewanie budynku: Ogrzany roztwór przekazuje ciepło do systemu ogrzewania domu, gwarantując komfort termiczny.

Zastosowanie gruntowych pomp ciepła w Wrocławiu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na ekologiczne i ekonomiczne systemy ogrzewania. Mimo początkowo wyższych kosztów inwestycyjnych, zwrot z inwestycji w długoterminowej perspektywie jest zauważalny, głównie za sprawą obniżenia rachunków za ogrzewanie. Dodatkowo, korzystanie z energii odnawialnej wywiera pozytywny wpływ na ogólną bilans energetyczny i ekologiczny miasta Wrocław.

Pompy ciepła typu woda-woda

Ostatnim przedstawianym typem pomp ciepła są systemy woda-woda, które wykorzystują energię cieplną istniejących wód gruntowych. Ich zastosowanie wiąże się głównie z obecnością ujęć wodnych gdzie występuje odpowiednia ilość i temperatura wody. Woda-woda pompy ciepła, podobnie jak inne typy, działają na zasadzie przenoszenia ciepła – w tym przypadku między źródłem wody a systemem grzewczym.

Mechanizm działania

 1. Zbieranie ciepła z wody gruntowej: Woda z podziemnych źródeł, charakteryzująca się stosunkowo stałą temperaturą przez cały rok, jest przepuszczana przez wymiennik ciepła.
 2. Sprężanie i transfer ciepła: Zwiększone ciśnienie i temperatura roztworu czynnika chłodzącego pozwala na efektywne przekazanie ciepła do systemu ogrzewania w budynku.
 3. Powrót wody do źródła: Ochłodzona woda jest następnie kierowana z powrotem do gruntu, co gwarantuje jej nieprzerwany obieg.

Systemy woda-woda są ekonomiczne i niezwykle sprawne, aczkolwiek ich realizacja jest uzależniona od lokalnych uwarunkowań hydrogeologicznych i wymagają stosownych pozwoleń. Wrocław, z racji bogatych zasobów wód gruntowych, jest miejscem, gdzie taka technologia może znaleźć szerokie zastosowanie, przyczyniając się do dalszej poprawy efektywności energetycznej w mieście.

Pompy ciepła to technologia, która z powodzeniem znajduje zastosowanie na Dolnym Śląsku, w tym w samym Wrocławiu. Różnorodność typów tych urządzeń, od powietrznych przez gruntowe, aż po systemy wykorzystujące wodę gruntową, pozwala na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania dla każdego szczególnego przypadku.

Niezależnie od wybranego typu, pompy ciepła zapewniają znaczne oszczędności kosztów eksploatacyjnych oraz przyczyniają się do redukcji emisji szkodliwych substancji, będąc tym samym inwestycją proekologiczną i zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dla mieszkańców Wrocławia rozwój takich systemów oznacza nie tylko korzyści finansowe, ale i większą świadomość ekologiczną, jak również aktywne uczestnictwo w przemianach energetycznych miejskich aglomeracji. Wykorzystanie pompy ciepła to krok w kierunku niezależności od konwencjonalnych paliw kopalnych i budowanie zrównoważonej przyszłości dla mieszkańców miasta oraz całego regionu.

Pompy ciepła montuje firma z Wrocławia – https://sanerga.pl

Leave a reply